Technik mechatronik

„Chodzący Android”

Wszystkie zajęcia praktyczne realizowane są w najnowocześniejszym Centrum Kształcenia Zawodowego

Charakterystyka zawodu

Technik mechatronik jest jednym z młodszych zawodów ze względu na fakt, że dziedzina wiedzy i techniki, jaką jest mechatronika, weszła do słownika pojęć zawodów dopiero kilka lat temu. Ze względu na interdyscyplinarny charakter wiedzy związanej z mechatroniką, osoba posiadająca kwalifikacje przypisane do zawodu „technik mechatronik” jest bardzo atrakcyjnym pracownikiem, poszukiwanym na rynku pracy. Absolwenci dysponują umiejętnościami posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu mechatroniki, używaną w maszynach i pojazdach, urządzeniach i systemach wytwórczych oraz urządzeniach i aparaturze diagnostycznej i pomiarowej. Przygotowani są również do twórczej aktywności w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych, kierowania i rozwijania produkcji w przedsiębiorstwach przemysłowych oraz zarządzania procesami technologicznymi.

W trakcie trwania nauki zdobędziesz trzy kwalifikacje:

 • E.3. Montaż urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.18. Eksploatacja urządzeń i systemów mechatronicznych
 • E.19. Projektowanie i programowanie urządzeń i systemów mechatronicznych

Zadania technika mechatronika

Do typowych zadań zawodowych technika mechatronika należy między innymi:

 • projektowanie i konstruowanie urządzeń z wykorzystaniem technik komputerowych,
 • obsługa i programowanie robotów przemysłowych
 • obsługa i programowanie sterowników PLC
 • automatyka i obsługa urządzeń współczesnych linii produkcyjnych i montażowych
 • projektowanie i serwis układów sterowania urządzeń i systemów mechatronicznych
 • diagnostyka i naprawa urządzeń z zastosowaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych
 • montaż i demontaż urządzeń i systemów mechatronicznych.

Możliwość zatrudnienia

 • w dużych przedsiębiorstwach produkcyjnych o zautomatyzowanym i zrobotyzowanym cyklu produkcyjnym (np. branża Automotive, AGD, obrabiarek CNC itp.), w charakterze pracownika produkcyjnego, pracownika działu utrzymania ruchu, działu remontowego, pracownika niższego szczebla dozoru oraz pracownika asystenta projektanta i konstruktora
 • w małych firmach, w których pracownik spełnia szereg funkcji i zadań od produkcji do utrzymania ruchu
 • może prowadzić własną działalność gospodarczą (np. usługową) w zakresie napraw i konserwacji urządzeń, które można potocznie nazwać mechatronicznymi.

Technik mechatronik

 • zdobywa wiedzę z takich dziedzin jak mechanika, elektronika, informatyka, budowa maszyn, technika, metrologia.
 • zajmuje się obsługą różnorodnej specjalistycznej aparatury, w tym urządzeń automatyki przemysłowej.
 • w czasie nauki słuchacz rozwija umiejętność systemowego myślenia, formułowania i rozwiązywania problemów technicznych.
 • testuje elementy, moduły i podzespoły oraz oblicza ich parametry, co pozwala na opanowanie umiejętności z zakresu eksploatacji wybranych układów i urządzeń mechatronicznych, układów i urządzeń automatyki, sterowników programowalny PLC, układów elektropneumatyki i elektrohydrauliki oraz prostych manipulatorów i robotów.

Szczególnie duży nacisk położony jest na praktyczne zastosowanie technik komputerowych w projektowaniu, produkcji oraz kontroli i sterowaniu pracą maszyn i urządzeń technicznych. Każdy uczeń po zdobyciu tytułu technika posiada umiejętności posługiwania się programami komputerowymi do wspomagania projektowania Auto CAD, Solid Edge oraz programowania obrabiarek sterowanych numerycznie.

Praca:

Absolwenci mechatroniki znajdują zatrudnienie w wielu dziedzinach przemysłu, między innymi w takich branżach jak: produkcyjno-konstrukcyjna, technologiczna czy badawczo - rozwojowa. Mogą podjąć pracę we wszelkiego rodzaju firmach i przedsiębiorstwach zautomatyzowanych oraz wytwarzających wyroby najwyższej jakości, a także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek. Szkoła przygotowuje do podjęcia studiów na różnego typu uczelniach, nie tylko technicznych.

Absolwenci technikum mechatronicznego są poszukiwani na regionalnym i europejskim rynku pracy. Technik mechatronik to strzał w dziesiątkę!!!!!!