Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

„Grafik komputerowy”

Wszystkie zajęcia praktyczne realizowane są w najnowocześniejszym Centrum Kształcenia Zawodowego

Charakterystyka zawodu Zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów.

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej będzie przygotowany do:

 • planowania i realizacji cyfrowych procesów przygotowawczych
 • projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania
 • użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych
 • prowadzenia kontroli jakości procesów i produktów poligraficznych.
 • projektowania i wykonywania bilbordów, plakatów, papeterii firmowej itp.
 • przygotowania publikacji i prac graficznych do druku oraz publikacji elektronicznej
 • prowadzenia procesów drukowania cyfrowego
 • przygotowania materiałów cyfrowych do wykonania projektów graficznych
 • obróbki druków cyfrowych
 • prowadzenia procesów drukowania przestrzennego 3D
 • obróbki przestrzennych druków 3D
 • tworzenia grafiki komputerowej (rastrowej i wektorowej), animacji komputerowej
 • drukowania elementów graficznych na ploterach i innych maszynach drukujących

Absolwent, z tytułem technik grafiki i poligrafii cyfrowej, może znaleźć zatrudnienie w:

 • szeroko pojętych multimediach, jak studia reklamowe (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych
 • rozrywce i sztukach pięknych
 • studiach grafiki
 • studiach fotografii cyfrowej
 • edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii itp.)
 • inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych)
 • przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów)
 • badaniach naukowych (tworzenia modeli i symulacji komputerowych)
 • w zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań
 • drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce
 • obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią.

U NAS NAUCZYSZ SIĘ

 • projektować procesy wytwarzania produktów w środowisku cyfrowym
 • projektować i edytować cyfrową grafikę ekranową i wydawniczą
 • stosować dostępne technologie drukowania w procesie wytwarzania produktów medialnych
 • posługiwać się językiem angielskim na poziomie wspomagającym wykonywanie zadań zawodowych
 • prowadzić działalność gospodarczą

Proponowany przez nas kierunek kształcenia rozszerza możliwości edukacyjne absolwentów szkół podstawowych i przygotowują ich do potrzeb rynku pracy oraz daje im możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji jest niezbędne, ze względu na otwieranie się rynku pracy Unii Europejskiej dla pracowników polskich oraz w związku z napływem nowoczesnych rozwiązań technologicznych i konstrukcyjnych, nowoczesnych rozwiązań systemowych w zakresie technologii informatycznej. Po zdobyciu kwalifikacji zawodowych może kontynuować naukę na studiach wyższych w celu nadążenia za zmianami technologicznymi, nowymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi lub ze względu na rozwój danej nauki i techniki. Posiadamy dobrze wykwalifikowaną kadrę nauczycielską stale poszerzającą swoje kwalifikacje zawodowe na studiach podyplomowych, kursach specjalistycznych w różnych ośrodkach kształcenia inżynierskiego oraz bardzo dobrą bazę dydaktyczną, która jest stale rozwijana i unowocześniana.

W trakcie trwania nauki słuchacz kierunku - Technik grafiki i poligrafii cyfrowej zdobywa dwie kwalifikacje:

 • AU.54 Przygotowanie oraz wykonywanie prac graficznych i publikacji cyfrowych
 • AU.55 Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Kształcenie praktyczne odbywa się w przedsiębiorstwach poligraficznych w wymiarze 4 tygodni (160 godzin). Wysokokwalifikowana kadra nauczycielska zapewnia kształcenie uczniów i przygotowanie ich do Egzaminu Maturalnego i Egzaminu Zawodowego. Wszystkie zajęcia praktyczne odbywają się w najnowocześniejszym Centrum Kształcenia Zawodowego