Technik budownictwa

Sukces murowany!”

Zawód poszukiwany na rynkach pracy !!!!

Jeśli interesuje cię budownictwo albo chcesz dopiero je poznać, jeśli chcesz po ukończeniu szkoły podjąć poszukiwaną i dobrze płatną pracę lub studiować kierunki związane z budownictwem …to dobrze trafiliście drodzy absolwenci szkół podstawowych !!

W doskonale wyposażonych pracowniach nauczycie się:

 • obsługiwać techniczne programy komputerowe Auto CAD, Norma PRO,

 • sporządzać rysunki techniczne, kosztorysy i harmonogramy,

 • projektować konstrukcje budowlane,

 • przygotowywać dokumentację przetargową,

 • murować i tynkować i wykonywać elementy zbrojenia,

 • sporządzać dokumentację budowlaną na podstawie przepisów i aktów prawnych dotyczących budownictwa.

W trakcie trwania nauki można zdobyć dwie kwalifikacje:

 • BUD.12 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

 • BUD.14 Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów

Pozytywne zdanie poszczególnych kwalifikacji zapewnia uzyskanie tytułu technika budownictwa.

Uczniowie technikum budowlanego przygotowują się zarówno do kontynuacji nauki w szkołach wyższych, jak i do uczestniczenia zawodowo w procesie budowlanym np. w:

 • biurach projektowych,

 • przedsiębiorstwach budowlanych na terenie Polski i za granicą,

 • inspektoratach nadzoru budowlanego,

 • wytwórniach i składach materiałów budowlanych,

 • działach technicznych administracji budynków i firmach zarządzających, nieruchomościami i spółdzielniach mieszkaniowych,

 • lub prowadzić własną firmę o profilu budowlanym.

Warto wiedzieć, że osoby z tytułem zawodowym technika lub mistrza, albo mające dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach nauczanych na poziomie technika, związanych z budownictwem mają prawo ubiegać się o uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie co daje większe możliwości zawodowe i zarobkowe.

By przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane, osoba z tytułem zawodowym technika lub mistrza misi mieć udokumentowane 4 lata praktyki zawodowej powiązanej ściśle z zakresem uprawnień o jakie się stara.

A ZATEM ZAPRASZAMY DO ZOSTANIA „BUDOWLAŃCEM” !!