KAMIL ZIEMNIEWICZ – STYPENDYSTA PREZESA RADY MINISTRÓW

Stypendium Prezesa Rady Ministrów jest jedną z form wyrażenia uznania dla uczniów
odznaczających się wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi.
W Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze Stypendium w roku szkolnym
2023/2024 przyznano Kamilowi Ziemniewiczowi.
Kamil Ziemniewicz jest uczniem 5-letniego technikum budowlanego. Obecnie jest w klasie
maturalnej. Kamil jest finalistą i laureatem centralnego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady
Wiedzy i Umiejętności Budowlanych oraz Finalistą X Edycji Olimpiady Budowlanej
organizowanej przez MWSLiT we Wrocławiu. Uzyskany tytuł otwiera przed nim wszystkie
drzwi uczelni wyższych technicznych w Polsce, bez postępowania kwalifikacyjnego, a także
zwalnia z konieczności przystąpienia do części teoretycznej egzaminu zawodowego.
Od początku swej obecności w naszej szkole wykazuje się wielkim zaangażowaniem i pasją.
Kamil wykazuje olbrzymie zaangażowanie w naukę i życie szkoły.
Uczeń zasługuje na uznanie i może być przykładem dla wszystkich uczniów. Kamilowi
gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.