INTERAKTYWNIE I KOOPERATYWNIE NA LEKCJI STACJONARNEJ I ZDALNEJ

26 listopada w godz.15.00-18.15 odbyło się szkolenie online dla nauczycieli języka
niemieckiego. Zorganizowane zostało przez Goethe Institut w Krakowie i Małe Centrum
Biblioteczne mieszczące się w naszej bibliotece szkolnej w ramach programu #krk_vernetzt.
Jest  to cykl szkoleń odbywających się w 11 mediotekach oraz w innych instytucjach
partnerskich Goethe-Institut Krakau. Projekt ma na celu zapewnienie wysokich kwalifikacji
zawodowych kadry dydaktycznej oraz podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego w
polskich szkołach.
W szkoleniu wzięło udział 10 germanistów z Jeleniej Góry i okolic. Prowadzącą szkolenie
była Beata Hadasz z GI w Krakowie.
Więcej informacji o szkoleniu:
https://www.goethe.de/ins/pl/pl/spr/unt/for/gia/fka.cfm?fuseaction=events.detail&event_id=2
2329398&