I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej

„I my możemy być Eco”

W dniu 18.04 br. w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze odbył się Finał I EDYCJI MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU WIEDZY O ENERGETYCE ODNAWIALNEJ „I MY MOŻEMY BYĆ ECO”. Projekt był skierowany głównie do szkół, które prowadzą kierunek – „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”.

Szczególne podziękowania chcielibyśmy skierować do Firm i Instytucji, bez których organizacja tego przedsięwzięcia, byłaby niezwykle trudna. Zaproszone Firmy były także fundatorami Nagród w Konkursie.

 • SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI S.A. I STREFOWY KLASTER EDUKACYJNY  z Kamiennej Góry, która objęła patronatem ten projekt. Strefa, podczas konkursu była reprezentowana przez p. Prezesa SSEMP Tadeusza RYCHARSKIEGO i p. Wandę KOZYRĘ – Kierownika Projektu w Dziale Marketingu i Promocji Klastra Edukacyjnego SSEMP;
 • WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU, ODDZIAŁ w Jeleniej Górze,którego przedstawicielem była p. Anna KORNEĆ – BARTKIEWICZ Pełnomocnik Zarządu;
 • KARKONOSKA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH w Jeleniej Górze, która była reprezentowana przez
  p. Marcina RAJKOWSKIEGO
  Dyrektora Działu Informatycznego KANSi p. Krzysztofa LANGERA Specjalistę ds. Promocji Biura Promocji KANS.
 • CENTRUM NARZĘDZIOWE KOLASKA w Jeleniej Górze i jego przedstawiciele p. Andrzej SÓJKOWSKI
  i p. Dariusz ŚLIWIŃSKI.

Celem Konkursu było:

1.     Propagowanie ekologii wśród uczniów kierunku Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz rozwijanie i pogłębianie zainteresowań w zakresie nauki zawodu.

2.     Kształtowanie wśród młodzieży poczucia odpowiedzialności za środowisko i otaczający nas świat.

3.     Pogłębienie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii i ich znaczeniu w dalszym rozwoju naszej cywilizacji oraz skutków spalania paliw kopalnych.

4.     Kształtowanie postaw zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Konkurs składał się z 2 etapów, w których wzięło udział 220 uczniów z 8 szkół województwa dolnośląskiego i opolskiego. Do finału zostali zgłoszeni następujący uczniowie:

 1. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu -
  Kacper RODZIEWICZ, Dawid PODSIADŁO;
 2. Zespół Szkół Technicznych w Kłodzku - Wiktor KŁOS, Wiktor ŻURYŃSKI;
 3. Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu - Wiktoria ŚPIKOWSKA, Andrzej WĄCHALSKI;
 4. Zespół Szkół Nr 18 we Wrocławiu - Arkadiusz SZWARCZYŃSKI, Kamil KOŚCIUKIEWICZ;
 5. Zespół Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Lubaniu - Bartłomiej DUL, Maciej WIELICZKO;
 6. Zespół Szkół Technicznych MECHANIK w Jeleniej Górze - Nikodem GUDOWICZ, Szymon KASPRZYK.

Po 90 minutowych zmaganiach uczniów z 40 pytaniami testowymi i 3 zadaniami tekstowymi Komisja Konkursowa w składzie: Dyrektor ZST MECHANIK w Jeleniej Górze – p. Piotr WILK i Nauczyciele zawodu: p. Małgorzata SZYMAŃSKA z Wrocławia, p. Rafał GONSCHIOR z Opola, p. Dariusz KISIELKIEWICZ wyłoniła trzech najlepszych uczniów, którzy zajęli następujące miejsca:

 1. Arkadiusz SZWARCZYŃSKI - Zespół Szkół Nr 18 we Wrocławiu;
 2. Szymon KASPRZYK - Zespół Szkół Technicznych MECHANIK w Jeleniej Górze;
 3. Andrzej WĄCHALSKI - Zespół Szkół Zawodowych i Licealnych w Zgorzelcu.

Miejmy nadzieje, że za rok będziemy mogli znowu zorganizować kolejną edycję Konkursu, który na stałe zagości w murach naszej szkoły i stanie się stałym punktem w jej Kalendarium.