Europejski Dzień Języków Obcych

W dniu dzisiejszym tj. 26.09 obchodzimy Europejski Dzień Języków Obcych. W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia. Do czego i ja serdecznie Państwa nakłaniam. A tak celebrowaliśmy ten dzień w ZST „Mechanik”. Były interaktywne gry i zabawy, quizy na Kahoot i zagadki na Wakelet a także próby śpiewu Dance Monkey w 12 językach 😊Doradca metodyczny i nauczyciel języka angielskiego Magdalena Pabian