ESA- Edukacyjna Sieć Antysmogowa

Dnia 06.06.2023. w ramach ogólnopolskiego projektu ESA- Edukacyjna Sieć Antysmogowa odbyły się w ZST Mechanik prelekcje. ZST Mechanik we współpracy z NASK realizuje Projekt Edukacyjna Sieć Antysmogowa służący zwiększeniu świadomości uczniów, ich rodziców, jak również nauczycieli w zakresie szeroko rozumianej ekologii, przede wszystkim w zakresie problematyki jakości powietrza jako wspólnego dobra o szczególnym znaczeniu. W ramach projektu planowana jest możliwość prowadzenia działań edukacyjno-informacyjnych również w innych obszarach związanych z ekologią oraz zdrowym trybem życia w tym dotyczących zmian klimatu, w szczególności antropogenicznych źródeł tych zmian i możliwości przeciwdziałania tym zmianom zarówno w życiu codziennym jak również w skali ogólnospołecznej. Prelekcje przygotowali uczniowie klasy 1C wraz z koordynatorami projektu P. Sylwią Jagiełło i P. Marzeną Traczuk