Erasmus + "UNIFICATION IN DIVERSITY"

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” w ramach programu Erasmus + realizuje projekt "UNIFICATION IN DIVERSITY" Dzięki projektowi nasi uczniowie odkryją i zrozumieją dziedzictwo narodowe własne i innych krajów partnerskich, nauczą swoich rówieśników i społeczności wartości kultury, tolerancji, przyjaźni, współpracy, szacunku, przyczyniając się w ten sposób do lepszego świata. Projekt „Unification in Diversity” podejmuje tę kwestię, podkreślając zarówno globalizację, jak i glokalizację, konieczność nauczenia się odkrywania wzajemnej tożsamości kulturowej w tonie wzajemnego szacunku i akceptacji. Obecnie w dniach 9-13 maja 2022 uczniowie pod opieką koordynatora pani Magdaleny Pabian oraz pana Wojciecha Balika realizują trzecie spotkanie projektowe w Porugalii.