Erasmus+ Mobilni zawodowo II


Zagraniczne praktyki zawodowe w Berlinie 16.10-1.11.2022
Kolejna grupa naszych uczniów rozpoczęła 4-tygodniowe praktyki zagraniczne.
Praktyki realizują w firmach i zakładach pracy.
Koordynator projektu Marzena Traczuk