EGZAMINY POPRAWKOWE – sierpień 2024

Informacje o egzaminach poprawkowych można otrzymać w sekretariacie uczniowskim lub pod numerem telefonu 75 752 50 31