Dzień Ziemi

Szkolne Koło „Jeleniogórska Promenada Bobru” w ZST „Mechanik” wraz z klasą 1 C i wychowawcą klasy wzięło udział dnia 22 kwietnia 2022r. w akcji sprzątania. W tym dniu porządkowaliśmy teren wokół rzeki Bóbr. Podczas spaceru wzdłuż rzeki oczyściliśmy trasę traktu spacerowego tzw. Nadbrzeża. Porządkowaliśmy teren ulicy Wiejskiej aż do okolic naszej szkoły tj. przy Mostku Garbatym, Moście Kolejowym, Moście Grunwaldzkim i Moście przy al. Jana Pawła II. Głównym celem szkolnego koła jest propagowanie turystyki i aktywnych form wypoczynku, promowanie doliny rzeki Bóbr oraz wspomaganie rozwoju społeczności lokalnej. Ponadto propagowanie kultury ekologicznej i pozytywnych postaw prospołecznych. Barbara Rodziewicz – wychowawca kl 1 C Marzena Traczuk - opiekun koła