DEKARZ – ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI JUŻ WKRÓTCE W „MECHANIKU”

W dniu 14.10.2022 r. – Dzień Edukacji Narodowej Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze i  Prezes PSD Oddziału Sudeckiego Krzysztof Leszek podpisali List Intencyjny dotyczący utworzenia od września 2023 r. w ZST „Mechanik” klasy dekarskiej.

Starania jakie wspólnie podejmuje Szkoła i Stowarzyszenie mają na celu zachęcenie młodych ludzi do wybierania kierunku o profilu dekarskim.

Wsparciem wszelkich inicjatyw  jest Kampania Zawód Przyszłości Dekarz.

W Szkole docelowo będą prowadzone działania obejmujące:

  • wsparcie merytoryczne,
  • wsparcie w promocji kierunku,
  • organizację zajęć praktycznych w realnych warunkach pracy,
  • zaopatrzenie w niezbędne publikacje techniczne,
  • doposażenie pracowni do praktycznej nauki zawodu,
  • szkolenia produktowe,
  • wycieczki zawodoznawcze min. na targi budowlane: Budma czy Interbud
  • wsparcie przy konkursach zawodoznawczych,
  • program stypendialny dla najlepszych uczniów,
  • inne.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzania strony www.zawodprzyszloscidekarz.pl oraz www.nowy.dekarz.com.pl/oddzialy/oddzial-sudecki/