DAR KRWI – NAJWIĘKSZA WARTOŚĆ

Dziś, Jutro, Za miesiąc …. Każdy z Nas może potrzebować krwi. Nie da się jej niczym zastąpić i dlatego jest uznawana za jeden z największych darów, które człowiek może przekazać drugiej osobie. Samo oddanie krwi jest wspaniałe, ale świadomość, że można uratować komuś życie jest bezcenna.

Również brak w słownikach języka polskiego określeń, które w pełni mogłyby wyrazić podziękowania za taki dar, ale czuję się zobowiązany.

W imieniu p. Eugenii Stołek i całej mojej rodzinny pragnę podziękować tym Wszystkim Pracownikom i Uczniom naszej szkoły, którzy włączyli się w akcję oddania krwi.

W takich chwilach wraca wiara w drugiego człowieka.

Z poważaniem

Dariusz Kisielkiewicz