Brawo Adrian!!!

Uczeń ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze Adrian Szeląg został doceniony przez niemiecką firmę Electric Mobility Concepti GmbH Elektroroller Sharing, w której odbywał staż w ramach  programu Erasmus+ . Firma z Berlina wystawiła mu referencje, w których wyraża zachwyt naszym uczniem Adrianem Szelągiem. Adrian jest uczniem klasy 3C5 o profilu technik mechatronik i wyróżnia się na tle klasy i szkoły swoją motywacją i systematycznością. Jest osobą ambitną, angażującą się w dodatkowe zadania, pracowitą i sumienną. Firma z Berlina, w której Adrian odbywał praktyki  zajmuje się naprawą skuterów. Podczas 4-tygodniowej praktyki zawodowej uczeń brał aktywny udział we wszystkich pracach związanych z naprawą, wymianą części, okablowaniem. Zaangażowanie Adriana w wykonywane zadania, przyczyniło się do wystawienia mu referencji w języku angielskim. Zwrócono uwagę na charyzmę ucznia, entuzjazm, wytrwałość i zaangażowanie. Przedstawiciele firmy dodatkowo zauważyli, że Adrian należy do osób niezwykle starannych, ciekawych, poszukujących nowych rozwiązań. Pochwalono jego decyzyjność, odpowiedzialność, komunikatywność i kreatywność. Przedstawiciele firmy, widząc motywację ucznia, jego komunikatywność i chęć rozwoju zaproponowali ( już podczas pobytu w Berlinie )  Adrianowi pracę w Berlinie, albo w filii firmy we Wrocławiu. Jest to duże wyróżnienie zarówno dla ucznia, jak i szkoły.

Koordynator projektu „ Mobilni zawodowe – zagraniczne praktyki drogą do rozwoju zawodowego i osobistego ” – Marzena Traczuk