Bezpłatny trening przygotowujący uczniów do egzaminu maturalnego

Bezpłatny trening przygotowujący uczniów do egzaminu maturalnego :
 w trakcie transmisji na żywo uczniowie powtórzą najważniejsze zagadnienia i
sprawdzą stopień opanowania materiału, rozwiązując arkusze egzaminacyjne,
 uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań i weryfikacji swoich
odpowiedzi z nauczycielami,
 zajęcia mają charakter otwarty i są całkowicie darmowe,
 termin transmisji:
o egzamin maturalny, 29.11, g. 20.00, język angielski
o https://www.facebook.com/Lecturusedukacja

Jednocześnie zapraszamy na kolejne bezpłatne spotkanie informacyjne dla
rodziców dotyczące możliwości zakupu ww. kursów przygotowawczych z
bardzo wysokim rabatem (75%):
 online, na platformie ClickMeeting,
 w terminie 07.12.2023, o godz. 18.00 ,
 link do rejestracji: https://zwiazekmiastpolskich.clickmeeting.com/kursy-dla-
uczniow-5/register  (po rejestracji uczestnicy otrzymają indywidualny link do
udziału w spotkaniu),
 w trakcie spotkania uczestnicy poznają szczegółową procedurę zakupu
kursów z ww. rabatem oraz będą mogli uzyskać odpowiedzi na pytania i ew.
wątpliwości.
Więcej informacji:
P. Marzena Traczuk