Bezpiecznie, jak w Mechaniku!


Każdy człowiek powinien znać zasady udzielania pierwszej pomocy. Oczywistym jest fakt, że
umiejętności te wykorzystują najczęściej pracownicy służby zdrowia, ale w niespodziewanych sytuacjach,
przed przyjazdem karetki pogotowia, każdy z nas ma obowiązek udzielić osobie chorej, której życie jest
zagrożone, podstawowego wsparcia. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy znacząco zwiększa
szanse na uratowanie życia lub zdrowia osoby potrzebującej.
Właśnie z tego powodu, dzięki współpracy z firmą @TRS Artur Mądracki klasa 2B miała
możliwość uczestniczyć w dwugodzinnym bloku szkoleniowym z zakresu udzielania pierwszej pomocy z
wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Dzięki uprzejmości @Artur Mądracki uczniowie naszej
szkoły mieli możliwość nauczyć się udzielać pierwszej pomocy z użyciem szkoleniowego defibrylatora
oraz uzyskać profesjonalną wiedzę w zakresie reagowania na różne inne wypadki.
Bardzo dziękujemy firmie @TRS Artur Mądracki za poświęcony czas i chęć edukowania naszej
młodzieży!