W dniu 29.11.2022r w siedzibie Leśnego Banku Genów Kostrzyca odbył się konkurs uczniów szkół średnich z Jeleniej Góry z wiedzy przyrodniczo-leśnej pn. „Różnorodność biologiczna lasu”. Celem konkursu było poszerzenie wiedzy z zakresu ochrony różnorodności biologicznej oraz kształtowanie postawy szacunku dla środowiska leśnego i odpowiedzialności za jego stan. Zakres materiału obejmował:

Naszą szkołę reprezentowała dwuosobowa drużyna: Michał Lisowicz i Marcin Kuchmistrz, obaj z klasy IVD technikum, przygotowaniem których zajęła się mgr Marzenna Sładczyk – nauczyciel biologii. Każda drużyna, pracując przy oddzielnym stanowisku, miała do rozwiązania zestaw dziesięciu zadań konkursowych w czasie 60 minut. Naszym reprezentantom udało się zdobyć 27,5 pkt. co dało drugie miejsce w konkursie. Przed nimi byli tylko uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Usługowych i Bursy Szkolnej, a w pokonanym polu pozostali uczniowie popularnego „Norwida”.

Wszyscy laureaci otrzymali nagrody rzeczowe, naszym uczniom przypadły zestawy składające się z plecaka turystycznego, termosu oraz butelki filtrującej. Każdy zestaw to równowartość 400 złotych.

Opracowała: mgr Marzenna Sładczyk

W dniach 17 i  18.  Listopada br. w naszej szkole odbyło się specjalistyczne szkolenie w zakresie sterowania i automatyki systemów grzewczych i energii odnawialnej.  W zajęciach udział wzięli uczniowie klasy IVD, IVe5, i IIId uczący się na kierunku: „Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej”.

Zajęcia prowadziła p. Kamila BARTNICKA, która jest Koordynatorem Regionalnym
firmy QL CONTROLS Sp. z o.o., Sp. k.. Spółka znana jest z nowatorskich projektów badawczych w dziedzinie elektroniki sterującej. Zajmuje się dostarczaniem rozwiązań w zakresie sterowania energią cieplną
i obsługuje klientów na rynkach przemysłowych i konsumenckich; od Azji przez Północną Amerykę po Europę.

Zajęcia prowadzone były w 4 grupach szkoleniowych i składały się z 2 części: teoretycznej
i praktycznej. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyła się część praktyczna w ramach, której uczniowie mogli sami zmontować systemy sterowania i przeprowadzali ich programowanie oraz sprawdzanie ich działania. Na koniec szkolenia uczniowie otrzymali firmowe Certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu jak również drobne upominki firmowe.

Dzięki współpracy z różnymi firmami młodzież ma okazję poznać najnowsze rozwiązania techniczne i wzbogaca swoją wiedzę zawodową.

                                                                                              Nauczyciel Zawodu

                                                                                              mgr inż. Dariusz Kisielkiewicz

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik” wziął udział w akcji Lidla „Szkoły Pełne Talentów”.

Dnia 20 listopada 2022 r. akcja dobiegła końca.

W czasie trwania akcji udało Nam się zebrać 3501 Talenciaków.

Dziękujemy Rodzicom, Uczniom, Pracownikom i wszystkim tym, którzy rejestrowali Talenciaki samodzielnie.

Dziękujemy za Wasze zaangażowanie!

Talenciaki wymieniliśmy na:

  1. Notebook MEDION® AKOYA® E4251 (2600 Talenciaków)
  2. Tablice magnetyczne – układ krwionośny (300 Talenciaków)
  3. Znaczniki drużynowe na zajęcia wychowania fizycznego  (600 Talenciaków)

W dniu 22.11.2022r. naszą szkołę odwiedziła grupa przedszkolna z Miejskiego Przedszkola Nr 19 w Jeleniej Górze. Dzieci wzięły udział w lekcji przygotowanej przez nauczyciela przedmiotów zawodowych, Pana Dariusza Kisielkiewicza. Przedszkolaki z wielkim zaciekawieniem oglądały filmy i piosenki, które pokazały im jak powstaje prąd i dlaczego warto dbać o środowisko naturalne. Wiele emocji wzbudził pokaz, w którym zostały wykorzystane stanowiska dydaktyczne pracowni OZE.

Po słodkim poczęstunku nasi mali goście udali się do  pracowni montażu OZE, gdzie zobaczyli sposoby łączenia odcinków instalacji wodnych. Dzieci bardzo aktywnie uczestniczyły w zajęciach, wykazały duże zainteresowanie pokazami, ochoczo odpowiadały na zadawane pytania i już dziś deklarują, że w przyszłości staną się uczniami naszej szkoły.

W organizacji zajęć i w opiece nad dziećmi pomagały uczennice z klasy 3D: Emilia Sopata, Katarzyna Wójtowicz, Amelia Gazda oraz Oliwia Dyła.

„Mobilni zawodowo II " Erasmus+
Berlin 16.10.2022. - 12.11.2022.
Faenza 03.10.2022 – 05.11.2022.

Uczniowie ZST Mechanik uczący się w zawodzie mechanik, mechatronik
spedytor, odnawialne źródła energii i technik cyfrowych procesów graficznych
odbywali w miesiącu październiku i listopadzie 2022 praktyki zawodowe w
Niemczech i we Włoszech.
Mieli szansę rozwijać się zawodowo i kulturowo. Podczas praktyk młodzież
naszej szkoły zdobywała wiedzę praktyczną w zakładach pracy i firmach
podwyższała swoje kompetencje językowe, komunikacyjne oraz uczestniczyła w
kursie języka angielskiego online przypisanego do poziomu swojej wiedzy. Przed
wyjazdem odbyli również szkolenie językowe z języka niemieckiego i
angielskiego. Ponadto projekt miał na celu zwiększenie tolerancji i otwartości
uczestników.
Intencją projektu jest przygotowanie uczniów do wejścia na dynamiczny, trudny
rynek pracy. Od kilku lat obserwujemy trudności, z jakimi borykają się młodzi
ludzie szukając pracy. Wyzwaniem jest dla nich zdobycie doświadczenia w
zawodzie wyuczonym.
Uczniowie podczas wyjazdu zwiedzali i poznawali miasto, zabytki, spędzali
aktywnie czas, wykorzystując każdą chwilą.
Każdy z uczniów sprostał powierzonemu mu zadaniu. Wiele osób otrzymało
pochwały od swoich pracodawców ( grupa Berlin ). Mam nadzieję , że była to dla
każdego niepowtarzalna lekcja życia, z której każdy skorzystał jak najwięcej.
Opiekun grupy Berlin Marzena Traczuk
Opiekun grupy Faenza Bartosz Kucner
Koordynator projektu Marzena Traczuk