Wróciliśmy z tarczą i to złotą.

          Zespół Szkół Elektryczno - Mechanicznych w Lubaniu był organizatorem Finału STREFY JELENIOGÓRSKIEJ w Tenisie Stołowym LICEALIADA MŁODZIEŻY 2022/2023. Naszą Szkołę chlubnie reprezentowało dwóch uczniów: Damian Gruszka i Szymon Marchalewicz. Jednak, aby dostać się na finały, wspomniani reprezentanci wraz z jeszcze jednym kolegą: Jarosławem Maciuszkiem, wygrali etap powiatowy, który rozgrywany był w naszej hali sportowej.

          W dniu 3 marca wraz z opiekunem Zbigniewem Mateuszów wyruszyli na zawody. Na miejscu okazało się, że w Finale Strefowym weźmie udział 7 drużyn. Nasi reprezentanci trafili do grupy A, w której występowały szkoły z Lubania – gospodarz rozgrywek, Karpacza oraz Gryfowa Śląskiego. Po zaciętych meczach udało się nam wygrać całą grupę i awansowaliśmy do półfinału tego turnieju. Tu czekała nas zacięta przeprawa z drużyną ze Zgorzelca, którą pokonaliśmy 3:1. W finale czekał nas pojedynek z reprezentantami  ZSP im. A. Mickiewicza w Lubaniu.

          Mecz finałowy stał na bardzo wysokim poziomie. Wiele akcji było oklaskiwanych przez innych uczestników turnieju. A nasz duet wyszedł zwycięsko wygrywając mecz deblowy oraz dwa z rozegranych trzech pojedynków singlowych. Na szczególne brawa zasłużył Damian, który przesądził o zwycięstwie w całym turnieju naszej drużyny. Oczywiście Szymon również zasłużył na gratulacje. Dzięki temu wróciliśmy ze „złotą tarczą” - czyli złotym medalem za zwycięstwo. Wygrywając etap strefowy, awansowaliśmy jako Szkoła na Finał Wojewódzki, który będzie rozgrywany 29.03.2023 w Brzegu Dolnym. Postarajmy się w tym dniu mocno trzymać za nich kciuki, aby i na tym szczeblu rozgrywek osiągnęli jak najlepszy wynik.

list-Dolnoslaskiego-Kuratora-Oswiaty20230307Pobierz

W dniu 03.03.2023 r. w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze odbyła się
prezentacja nowoczesnego, innowacyjnego robota edukacyjnego ASTORINO firmy ASTOR
z Poznania.
ASTORIN to robot do nauki programowania w klasach o profilu technik robotyk. Jest on
wynikiem wiedzy, doświadczenia i znajomości najnowszych trendów technologicznych.
Robot edukacyjny 6-osiowy Astorino Kawasaki Robotics oparty o druk 3D – to unikatowa
polska konstrukcja autorstwa Marka Niewiadomskiego, absolwenta Wydziału Inżynierii i
Robotyki AGH w Krakowie. Dzięki zastosowaniu tego samego języka programowania, jest
kompatybilny z Kawasaki Robotics.
Spotkanie z przedstawicielem firmy Panią Kamilą Jaworowską cieszyło się dużym
zainteresowaniem wśród młodzieży z kierunku technik mechatronik. Treści prezentacji
zostały przedstawione w przystępny sposób a możliwość obejrzenia pokazu na żywo było
wartością dodaną.
Szkoła wyraża nadzieję na rozwinięcie współpracy z firmą ASTOR w przyszłości.

PODSTAWA PRAWNA

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481).

– Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700).

– Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000).

WYMAGANE DOKUMENTY

– wniosek o wydanie duplikatu świadectwa/dyplomu (do pobrania poniżej),

– potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,

– upoważnienie do podjęcia czynności związanych z wydaniem duplikatu świadectwa/dyplomu – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument.

OPŁATA

Zgodnie z § 29 ust. 3 przywołanego w pkt. I rozporządzenia w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) za duplikat świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu,  tj. 26,00 zł.

Opłatę wnosi się na rachunek bankowy

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”

Bank Millennium

09 1160 2202 0000 0000 7543 0364

REALIZACJA

Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki.

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście pod adresem:

Zespół Szkół Technicznych „Mechanik”, ul. Obrońców Pokoju 10, 58-500 Jelenia Góra

wnioski przesłane pocztą email, nieopatrzone elektronicznym podpisem  nie będą rozpatrywane.

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno: być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej.

Wniosek w formacie PDF

Wniosek w formacie ODT

W dniu 16.02. 2023 r. odbyło się w naszej szkole szkolenie kulturowo- pedagogiczne
przygotowujące uczniów wyjeżdżających na miesięczne praktyki zawodowe w Berlinie
prowadzone przez Panią Marzenę Traczuk.
Uczniowie ZST „Mechanik” biorą udział w projekcie międzynarodowym Erasmus +
„Mobilnii zawodowo 3- zagraniczne praktyki drogą do sukcesu osobistego i
zawodowego”, którego celem jest wzrost umiejętności i kompetencji wśród uczniów (
potwierdzone międzynarodowym certyfikatem Europass), poznanie pracy w zespole
międzynarodowym, sprawdzenie włąsnych umiejętności zawodowych.
W oparciu o zdiagnozowane potrzeby, szkoła poprzez realizację zagranicznych mobilności
wspomogła ideę dostosowania profilu absolwenta do wymogów współczesnego rynku pracy. .
Ponadto realizując projekt zawodowy nasi uczniowie stają się bardziej tolerancyjni i otwarci
na różnorodność etniczną, kulturową i religijną.
Uczniowie naszej szkoły biorąc udział w projekcie doświadczają realnej
międzykulturowości i funkcjonowania w zróżnicowanym kulturowo i narodowościowo
społeczeństwie. Wierzę, że edukacja obywatelska i doświadczenie odmienności kulturowej,
których na wyjeździe doświadczają nasi wychowankowie zaprocentuje w przyszłości w,
zrostem tolerancji i odwagą do posiadania własnego zdania opartego na informacjach
sprawdzonych u źródeł a nie na stereotypach.
Uczniowie w dniach 26.02.2023r - 24.03.2023r biorą udział w czterotygodniowych
praktykach zawodowych w Niemczech w Berlnie.
Ponadto uczniowie podniosą znajomość języka obcego do poziomu B1. Przed nimi jeszcze
szkolenie językowe z języka niemieckiego. Udział młodzieży w projekcie to przede
wszystkim doświadczenie pracy w europejskich realiach rynkowych, sprawdzenie siebie i
doskonalenie języka.

Koordynator projektu Marzena Traczuk