Terminy egzaminów

W sposób wyjątkowo szczególny zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. Naszymi honorowymi gośćmi byli min. wiceminister Edukacji Marzena Machałek, Dolnośląski Wicekurator Oświaty Janusz Wrzal, Menadżer Do Spraw Strefowego Klastra Edukacyjnego przy Kamiennogórskiej Strefie Ekonomicznej Małej Przedsiębiorczości Wanda Kozyra oraz Dyrektor Departamentu Edukacji Urzędu Miasta Jeleniej Góry Piotr Iwaniec.

Na forum wystąpiła Pani Minister Marzena Machałek gratulując uczniom i nauczycielom osiągnięć i sukcesów, zważywszy na trudny czas pandemii. Pani Minister przedstawiła projekty rządowe dotyczące wsparcia ekonomicznego i sprzętowego dla szkolnictwa zawodowego. Następnie w uroczysty sposób wręczyła nagrody najzdolniejszym uczniom, wolontariuszom, wybitnym sportowcom i uzdolnionym grafikom.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny pt. Szkoda spóźnić się na wakacje przygotowany przez uczniów i polonistki Anetę Palińska i Iwonę Janicką. W salwach śmiechu Dyrektor Piotr Wilk obwieścił dzwonkiem koniec roku szkolnego 2021/2022. Do zobaczenia po wakacjach!

Firma DRÄXLMAIER ma aktualnie do zaproponowania trzy ofert pracy:

W dniu dzisiejszym, tj. 13.06.2022r. uczniowie, przedstawiciele, klas trzecich naszej szkoły, pod
opieką nauczyciela biologii, a zarazem opiekuna Szkolnego Koła LOP - Pani Marzenny Sładczyk
odwiedzili jeleniogórskie schronisko dla małych zwierząt. W trakcie wizyty uczniowie przekazali
karmę oraz koce, które zbierane były w drugim półroczu. Szkolne Koło LOP od wielu lat współpracuje
ze schroniskiem. Uczniowie rozumiejąc trudną sytuacje zwierząt w schronisku bardzo chętnie
pomagają.
Celem takiej pomocy jest uwrażliwienie młodzieży na los i potrzeby zwierząt oraz przypomnienie, że
zwierzak to nie zabawka. Uczy opieki nad zwierzętami domowymi i odpowiedzialności za nie.
Działanie takie wpisuje się w zakres działalności LOP kształtując czynne postawy wobec ochrony
przyrody, popularyzowania humanitarnego stosunku do wszystkiego co żyje.
Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody na co dzień propaguje pozytywne relacje z otaczającą nas
przyrodą, a tym samym ze zwierzętami, uczulając uczniów na ciężki los porzuconych zwierząt.
Opiekun Szkolnego Koła LOP
mgr Marzenna Sładczyk

Porozumienie o współpracy ZST „Mechanik” i Stowarzyszenia Jeleniogórska Promenada Bobru JP podpisane.

Dnia 27.05.2022 r. w siedzibie Zespołu Szkół Technicznych „Mechanik” w Jeleniej Górze
odbyło się oficjalne podpisanie porozumienia o współpracy ze Stowarzyszeniem
Jeleniogórska Promenada Bobru.
W spotkaniu uczestniczył Dyrektor ZST „Mechanik” Pan Piotr Wilk, Koordynatorka
współpracy z „Boberkiem” z ramienia szkoły Pani Marzena Traczuk, Prezes Stowarzyszenia
Jeleniogórska Promenada Bobru Pan Eugeniusz Sosnowicz oraz Pani Barbara Trawińska
Sekretarz Stowarzyszenia.
Wieloletnia współpraca – przeszło 13 lat, miała w dniu dzisiejszym swoje ukoronowanie. W
porozumieniu zawarto zadania dla obu stron w zakresie propagowania idei ekologii,
poznawania nadbrzeża Bobru, jako wspólnego dobra o które należy szczególnie dbać, oraz
zwiększenia świadomości proekologicznej uczniów, integrowania społeczności szkolnej,
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
Podczas spotkania omówiono szczegóły współpracy, planowane działania, akcje społeczne.
Przedstawione przez strony porozumienia propozycje i inicjatywy dobrze wróżą na przyszłość
i będą procentowały w przyszłości - czego obie strony są pewne.