PROJEKT ERASMUS + „Mobilni zawodowo II” – Berlin październik 2022r.
Szykujemy się na mobilności zawodowe w Niemczech w Berlinie. Przed nami szkolenie kulturowe w poniedziałek i we wtorek , a teraz przy sobocie rozpoczęliśmy kurs i uczestniczymy w szkoleniu językowym z języka niemieckiego. W następnym tygodniu kolejne zajęcia językowe.
Uczymy się słownictwa ogólnego i zawodowego.
Koordynator projektu Marzena Traczuk

 

 

ERASMUS + „ Mobilni zawodowo” Faenza, Włochy 2022 Uczniowie ZST Mechanik w Jeleniej Górze uczestniczyli w szkoleniu językowym z języka angielskiego w związku z wyjazdem na praktyki zawodowe z projektu Erasmus+ "Mobilni zawodowo" we Włoszech. Szkolenie językowe prowadzi Pan Michał Korczowski z Uniser. Przed uczniami jeszcze 2-dniowe szkolenie kulturowe. Koordynator projektu Marzena Traczuk

W dniu 6 września 2022r. na dziedzińcu Muzeum Tkactwa w Kamiennej Górze odbyła się konferencja regionalna dot. innowacji w szkolnictwie branżowym. ZST Mechanik reprezentował Pan Dyrektor Piotr Wilk, Pani koordynator projektu Erasmus+ Marzena Traczuk oraz Pan Kazimierz Buchwald kierownik szkolenia praktycznego. Spotkanie otworzyła sekretarz stanu w MEN Pani Marzena Machałek. Podczas konferencji zaprezentowane zostały międzynarodowe konkursy branżowe WorldSkills i EuroSkills jako szansa na rozwój kariery i umiejętności branżowych. Przedstawione zostały perspektywy rozwoju szkolnictwa branżowego oraz zawodowego uczniów i nauczycieli. Przedstawiciele szkół branżowych między innymi nasza szkoła opowiedzieli o przykładach dobrych praktyk.

Już dziś rusza akcja Lidla „Szkoły Pełne Talentów”.

Pomóżcie wygrać szkole cenne nagrody.

Zbierajcie Talenciaki i wrzucajcie do specjalnych urn w szkole/ przekazujcie wychowawcom/ pracownikom sekretariatu szkoły. Więcej informacji na stronie: https://www.lidl.pl/c/szkoly/s10012469#10060883

Śledźcie Nasze poczynania na stronie: https://szkoly.lidl.pl/VoucherDonation/grant?partyId=85500021217

Pokażmy, że potrafimy !


1 września 2022 roku o godzinie 9.00 zainaugurowano nowy rok szkolny. W
uroczystości wzięli udział uczniowie, rodzice i kadra pedagogiczna.
Po wprowadzeniu pocztu sztandarowego i odśpiewaniu hymnu państwowego przez
społeczność „Mechanika” głos zabrał dyrektor szkoły, pan Piotr Wilk. Bardzo serdecznie
przywitał zgromadzonych uczniów i pracowników. Wszystkim życzył wielu sukcesów i
wspaniałych osiągnięć w tym roku szkolnym. Szczególnie serdecznie dyrektor zwrócił się do
uczniów klas pierwszych, którzy rozpoczęli naukę w naszej szkole. Podkreślił, że „Mechanik”
to placówka przyjazna, nowoczesna, w której uczniowie mają możliwość uczestniczenia w
wielu projektach, rozwijania pasji i zainteresowań. Pan dyrektor wyraził także nadzieję, że
młodzież będzie osiągać wysokie wyniki w nauce i aktywnie angażować się w życie szkoły.
Prowadzący przypominał również maturzystom, że przed nimi rok wytężonej pracy.
Po wyprowadzeniu pocztu sztandarowego młodzież ze starszych klas udała się na
zajęcia, natomiast pierwszoklasiści poznali swoich wychowawców. W roku szkolnym
2022/2023 otwarto pięć klas technikum w zawodach: technik pojazdów samochodowych,
technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik mechatronik, technik budownictwa, technik
systemów i urządzeń energetyki odnawialnej i technik spedytor oraz trzy oddziały branżowej
szkoły 1. stopnia.
Uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły życzymy wszystkiego
najlepszego w roku szkolnym 2022/2023.

W dniu 27.08.2022 r. w ZST „Mechanik” w Jeleniej Górze odbył się Pierwszy Piknik
Dekarski Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy Oddziału Sudeckiego, w którym aż 45
dekarzy miało okazję lepiej się poznać oraz wziąć udział w szkoleniach
produktowych prowadzonych przez firmy:
 Dakea,
 CREATON Polska,
 BUSSCHER&HOFFMANN,
 Dorken Membranes Polska,
 BP2.eu.
Zorganizowanie Pikniku, jest jednym z etapów współpracy ze środowiskiem dekarskim.
Promowanie zawodów deficytowych i potrzebnych na rynku pracy jest jednym z celów jaki
przyświecał organizacji na terenie Naszej placówki wspomnianego wydarzenia.
Szkoła ma nadzieję na dalszą współpracę, która będzie owocowała wykształceniem młodych
pełnych pasji do zawodu specjalistów.