Dzisiaj w auli szkoły odbyło się spotkanie podsumowujące udział w projekcie "Mobilni zawodowo II - zagraniczne praktyki droga do rozwoju zawodowego i osobistego"

Berlin 16.10.2022. - 12.11.2022.
Faenza 03.10.2022 – 05.11.2022.
Opiekun grupy Berlin Marzena Traczuk
Opiekun grupy Faenza Bartosz Kucner
Koordynator projektu Marzena Traczuk

Miło nam poinformować, że nasza szkoła ZST „Mechanik” została zakwalifikowana do programu " Moje Miasto bez Elekrośmieci" W związku z tym rozpoczynamy zbiórkę elektrośmieci. Można je przynosić do szatni szkolnej lub do sali 114 i 214. Osobom, które już zaangażowały się w akcję serdecznie dziękujemy. Osoby odpowiedzialne za zbiórkę: Pani Marzena Traczuk i Pani Marzenna Sładczyk. W razie pytań obie Panie udzielą wszelkich informacji. Program „Moje miasto bez elektrośmieci” powstał w roku 2011 z inicjatywy ElektroEko. W pierwszym etapie obejmował działania lokalne, na terenie Warszawy, ale już w kolejnym roku osiągnął zasięg ogólnopolski z bardzo dużym zainteresowaniem szkół działaniami edukacji ekologicznej. Program działa nieprzerwanie i ma na celu szeroko pojętą edukację dzieci i ich rodzin z zakresu prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz ze zużytymi bateriami. Celem programu jest podnoszenie świadomości społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin i dzieci, w zakresie prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Zachęcenie do oddawania elektrośmieci oraz zużytych baterii do punktów zbierania lub innych miejsc wyspecjalizowanych do ich odbioru. Budowanie wartości recyklingu zużytych sprzętów jako elementu niezbędnego w procesie ochrony środowiska naturalnego. „Moje miasto bez elektrośmieci” to nieszablonowa edukacja oparta o bezpłatne materiały edukacyjne dostarczane do placówek oświatowych (szkół i przedszkoli), a także materiały do nauczania zdalnego i w wersji on-line, cykle warsztatów edukacyjnych, eventów ekologicznych i happeningów. To działania oferujące uczestnikom możliwość wyposażania placówek w nowoczesne pomoce i wyposażenie sal, za elektrośmieci, w ramach autorskiego Funduszu Oświatowego. Koordynator projektu : Marzena Traczuk, Marzena Sładczyk


Berlin 16.10.2022. - 12.11.2022.
Faenza 03.10.2022 – 05.11.2022.
" Mobilni zawodowo II - zagraniczne praktyki droga do rozwoju zawodowego i osobistego"
Uczniowie ZST Mechanik uczący się w zawodzie mechanik, mechatronik spedytor, odnawialne źródła energii i technik cyfrowych procesów graficznych odbywali  w miesiącu październiku i listopadzie 2022 praktyki zawodowe w Niemczech i we Włoszech.
Mieli szansę rozwijać się zawodowo i kulturowo.  Podczas praktyk  młodzież naszej szkoły zdobywała wiedzę praktyczną w zakładach pracy i firmach podwyższała swoje kompetencje językowe, komunikacyjne  oraz uczestniczyła w kursie języka angielskiego online przypisanego do poziomu swojej wiedzy.  Przed wyjazdem odbyli również szkolenie językowe z języka niemieckiego i angielskiego. Ponadto projekt miał na celu zwiększenie tolerancji i otwartości uczestników.
Intencją projektu jest przygotowanie uczniów do wejścia na dynamiczny, trudny rynek pracy. Od kilku lat obserwujemy trudności, z jakimi borykają się młodzi ludzie szukając pracy. Wyzwaniem jest dla nich zdobycie doświadczenia w zawodzie wyuczonym.
Uczniowie podczas wyjazdu zwiedzali i poznawali miasto, zabytki, spędzali aktywnie czas, wykorzystując każdą chwilą.
Każdy z uczniów sprostał powierzonemu mu zadaniu. Wiele osób otrzymało pochwały od swoich pracodawców ( grupa Berlin ). Mam nadzieję , że była to dla każdego niepowtarzalna lekcja życia, z której każdy skorzystał jak najwięcej.
Opiekun grupy Berlin Marzena Traczuk
Opiekun grupy Faenza Bartosz Kucner
Koordynator projektu Marzena Traczuk

Projekty zawodowe cieszą się w naszej szkole niesłabnącą popularnością. Otwierają drogę do wspaniałej przygody dla zdecydowanie największej ilości uczniów. Do tej pory już ponad 100 uczniów Mechanika miało okazję wyjechać i pracować przez miesiąc w firmach w Niemczech, Portugalii, Hiszpanii i Włoszech. Dodatkową korzyścią jest czas spędzony na poznawaniu kraju, zawieraniu przyjaźni z uczestnikami projektu oraz nabieranie umiejętności samodzielnego dbania o siebie.

PROJEKT ERASMUS + „Mobilni zawodowo II”

Koordynator projektu Marzena Traczuk

Zdjęcia z pobytu we Włoszech

Dnia 10 listopada w ZST Mechanik odbyła się uroczysta akademia z okazji Święta Niepodległości, która jak co roku była lekcją historii, patriotyzmu oraz źródłem informacji o losach naszej Ojczyzny.

Kolejna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości to okazja do przybliżenia uczniom drogi Polaków do wolności, kultywowanie tradycji narodowych i kształtowanie postaw patriotycznych.

Fakty historyczne przedstawione zostały poprzez odśpiewanie pieśni patriotycznych, recytację wierszy oraz prezentację multimedialną.

W przygotowanie akademii zaangażowali się uczniowie z klasy: 2a,2b,2c,3c oraz 4d, uczniowie wchodzący w skład pocztu sztandarowego szkoły oraz członkowie szkolnego zespołu muzycznego E=mc2.

Za przygotowanie uroczystej akademii odpowiadał Pan Piotr Koszel, Pani Marlena Kosiór oraz Pani Magdalena Janic.