Akcja Sprzątanie Świata 17 września 2021r

Jak co roku od wielu lat uczniowie naszej szkoły brali udział w międzynarodowej akcji – Sprzątanie Świata. W tym roku w Akcji uczestniczyli uczniowie klas Ic i Id pod opieką Pań: Barbary Rodziewicz i Marzenny Sładczyk. Hasło tegorocznej Akcji brzmi „Myślę więc nie śmiecę”. Wybrane hasło tegorocznej Akcji, jest parafrazą słynnego powiedzenia Kartezjusza „Cogito ergo sum”, które każdy z nas powinien wziąć sobie do serca. Sprzątaliśmy teren wokół Wzgórza Krzywoustego w Jeleniej Górze. Wśród zebranych śmieci znalazły się szklane i plastikowe butelki po napojach, worki i inne opakowania z tworzyw sztucznych po jedzeniu. Wszystkie w dużych ilościach. To dowód na to, że niefrasobliwie zaśmiecamy środowisko naturalne, a wyrzucane odpady stanowią zagrożenie zarówno dla natury jak i dla każdego z nas. W Akcji Sprzątanie Świata nie chodzi o to, aby sprzątać, ale o to, by nie śmiecić i świadomie segregować odpady dbając w ten sposób o środowisko naturalne. Musimy pamiętać, że niszcząc naturę niszczymy siebie.

Marzenna Sładczyk

Barbara Rodziewicz