Akcja Ekologiczna „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”

Celem Akcji jest podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży szkolnej na
temat zasad postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz praktyczne
przeciwdziałanie zanieczyszczeniu Ziemi tym sprzętem, poprzez organizację zbiórki zużytego
sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Zbieramy: komputery, drukarki, telefony, monitory, sprzęt RTV i AGD, baterie itp.
Więcej informacji u koordynatora Akcji Pani M. Sładczyk w sali 214.
Zapraszamy do udziału w akcji wszystkich mieszkańców Jeleniej Góry i okolic.
Termin: do 30 listopada 2021r.