Pracownie techniczne

W szkole znajdują się nowoczesne dobrze wyposażone pracownie techniczne, w których uczniowie uczą się na zajęciach przedmiotowych oraz korzystają z nich na zajęciach kół zainteresowań pogłębiając swoją wiedzę zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.

Przeprowadzane zajęcia mają charakter badań laboratoryjnych. Każde przeprowadzane przez ucznia doświadczenie jest nadzorowane przez nauczyciela. Do ćwiczeń opracowane są instrukcje laboratoryjne składające się z części teoretycznej oraz praktycznej; opisującej sposób przeprowadzenia ćwiczenia, opis stanowiska, wzór tabeli wyników, bibliografię. Etapem końcowym jest napisanie sprawozdania, w którym uczeń zamieszcza dane uzyskane podczas wykonywania określonego badania oraz przemyślenia i wnioski końcowe.
Pracownie są wyposażone w materiały dydaktyczne oraz techniczne środki dydaktyczne.

1. Pracownia mechatroniki samochodowej

Pracownia mechatroniki samochodowej wyposażona jest m.in. w

 • Zestaw panelowy czujników samochodowych
 • Zestaw panelowy urządzeń wykonawczych
 • Tablicę demonstracyjną „Zintegrowany system wtryskowy benzyny typu MOTRONIC ML 4.1”do wizualizacji pracy i pomiarów diagnostycznych sterownika
 • Tablicę demonstracyjną „ System regulacji siły hamowania ABS/ASR” do wizualizacji pracy i pomiarów diagnostycznych sterownika
 • Zestaw panelowy oświetlenia samochodowego umożliwiający naukę budowy i badanie obwodów oświetlenia samochodu
 • System diagnostyczny BOSCH ESI-Tronic z diagnoskopem KTS 520
 • Oscyloskopy cyfrowe 2-kanałowe do badania i pomiarów przebiegów prądowych i napięciowych z rejestracją wyników pomiarów stanowisko do regulacji świateł głównych samochodu

2. Pracownia mechatroniki automatyki i robotyki

Pracownia mechatroniki przemysłowej, automatyki i robotyki wyposażona jest m.in.w

 • Zestaw do wizualizacji i programowania linii produkcyjnych firmy Festo-Didactic składający się z trzech modułów:
 1. modułu manipulacyjnego
 2. modułu magazynowego
 3. modułu transportowego

Każdy moduł posiada własny sterownik programowalny umożliwiający po zaprogramowaniu wizualizację pracy modułu

 • Robot mobilny programowalny „LEGO MINDSTORMS” budowany z klocków Lego wyposażony w programowalny 16-bitowy moduł komputerowy oraz 2 silniki elektryczne
 • Robot mobilny programowalny „LEGO MINDSTORMS” budowany z klocków Lego wyposażony w czujniki oraz programowalny moduł komputerowy 32-bitowy oraz 3 serwomotory oddzielnie programowane
 • Robot mobilny „SPYKEE” wyposażony w kamerę wizyjną do obserwacji obszaru
 • Robot humanoidalny „Robosapien v.2” do wizualizacji możliwości ruchowych poszczególnych ramion oraz działania czujników ultradzwiękowych i światła
 • Pulpity SINUMERIC firmy SIEMENS SINUTRAIN do programowania obrabiarek sterowanych numerycznie (CNC)
 • Oprogramowanie wspomagające projektowanie Solid Edge 3D wraz z modułem Edge Cam student edition do wspomagania computerowego wytwarzania części maszyn

3. Pracownia pomiarów technicznych

Pracownia pomiarów technicznych wyposażona jest m.in w

 • Narzędzia pomiarowe do pomiarów liniowych
 • Narzędzia pomiarowe do pomiarów kątów
 • Narzędzia pomiarowe do pomiarów chropowatości powierzchni
 • Narzędzia pomiarowe do pomiarów średnicówkami czujnikowymi i mikrometrycznymi
 • Narzędzia do obserwacji struktury metalu (mikroskopy metalograficzne)

4. Pracownia wytrzymałości materiałów

Pracownia wytrzymałości materiałów wyposażona jest m.in. w

 • Maszynę wytrzymałościową do statycznej próby rozciągania
 • Maszynę do próby ścinania
 • Maszynę do próby udarności ( młot Sharpy’ego)
 • Przyrząd do próby twardości metodą Brinnella, Rockwella i Vickersa
 • Przyrząd do próby tłoczności

5. Pracownia elektrotechniki

Pracownia elektrotechniki wyposażona jest m.in. w

 • Przyrządy do pomiarów elektrycznych (amperomierze, woltomierze, watomierze, omomierze, itp.)
 • Mierniki do pomiarów elektrycznych uniwersalne cyfrowe
 • Elementy do budowy obwodów elektrycznych prądu stałego i przemiennego (zasilacze, rezystory nastawne i dekadowe, transformatory i autotransformatory, itp)
 • Płytki pomiarowe z zamontowanymi elementami RLC umożliwiające dowolne konfigurowanie wielu wariantów układów pomiarowych
 • Zestawy EL-GO ELEKTRONIKA do nauki budowy obwodów elektronicznych

6. Pracownia samochodowa

Pracownia samochodowa wyposażona jest m.in. w

 • Pojazdy samochodowe do ćwiczeń w naprawach
 1. PF 126 P
 2. Polonez 1.6
 3. Renault CLIO
 • Silniki samochodowe do ćwiczeń demontażu i montażu
 • Skrzynie biegów do ćwiczeń demontażu i montażu
 • Zespoły i podzespoły pojazdów do nauki budowy i naprawy
 • Części pojazdów do nauki budowy i naprawy
 • Zestaw do regulacji parametrów układu kierowniczego
 • Montażownica do zakładania i zdejmowania opon
 • Silnik wysokoprężny zasilany olejem rzepakowym jako paliwem alternatywnym
 • Pracownia samochodowa umożliwia przygotowanie uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej w zawodzie "mechanik pojazdów samochodowych" do zdawania egzaminu zawodowego wg standardów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

7. Pracownie budowlane

Zawód Technik Budownictwa to bardzo atrakcyjny zawód na rynku pracy w Polsce i w Europie. Absolwent jest wysokiej klasy ekspertem, praktykiem w zakresie projektowania konstrukcyjno - budowlanego, kosztorysowania, organizowania i prowadzenia prac budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami pracowniczymi, sprawowania nadzoru budowlanego, wykorzystana specjalistycznych programów komputerowych przydatnych w budownictwie oraz kontroli i oceny jakości wykonywanych pracy, wyrobów i usług. Technik Budownictwa po zakończeniu określonego stażu pracy oraz ukończeniu studiów wyższych kierunkowych może ubiegać się o zdobycie uprawnień budowlanych.

W naszym „Technikum budowlanym” zajęcia odbywają się w:

 • pracowniach ogólnobudowlanych
 • pracowni instalacji budowlanych
 • pracowni informatycznej projektowania i kosztorysowania
 • laboratorium materiałów budowlanych
 • pracowni zajęć praktycznych z murarstwa i tynkarstwa

Tutaj uczniowie nabywają wiedzę potrzebną do uzyskania trzech kwalifikacji tj.:

 • B.18. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich;
 • B.33. Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych;
 • B.30. Sporządzanie kosztorysów i przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Nauczysz się:

 • analizować dokumentację budowlaną budynków,
 • organizować różne roboty budowlane,
 • projektować wybrane elementy budowlane,
 • stosować nowoczesne technologie z zakresu budownictwa,
 • wykonywać prace kosztorysowe,
 • wykonywać prace z zakresu murarstwa i tynkarstwa

8. Pracownia automatyzacji procesów produkcyjnych

Pracownia automatyzacji procesów produkcyjnych

Pracownia składa się z niezależnych zestawów umożliwiających nauczanie podstaw pneumatyki i elektropneumatyki.
Wszystkie elementy występujące w zestawach pozwalają na budowanie prostych, ale także i bardziej rozbudowanych układów pneumatycznych i elektropneumatycznych.
Zestaw do wizualizacji i programowania linii produkcyjnych firmy Festo-Didactic składający się z trzech modułów:

 1. modułu manipulacyjnego,
 2. modułu magazynowego,
 3. modułu transportowego.

Każdy moduł posiada własny sterownik programowalny umożliwiający po zaprogramowaniu wizualizację pracy modułu.

Niewątpliwą atrakcją z punktu widzenia ucznia jest też robot Robtrain, który może pracować w 5 osiach i może stanowić kolejny element linii produkcyjnej współpracując z wymienionymi wyżej modułami.

Znajdujące się na wyposażeniu oprogramowanie FluidSIM pozwala na projektowanie i symulowanie pracy układów pneumatycznych i elektropneumatycznych.

Pracownia umożliwia realizację zagadnień związanych z montażem, budową układów i systemów mechatronicznych w oparciu o rzeczywiste elementy jak również wirtualne udostępniane przez odpowiednie specjalistyczne oprogramowanie CIROSMechatronics.

9. Pracownie elektroniki i techniki cyfrowej

Pracownia elektroniki i techniki cyfrowej

Pracownia wyposażona jest w zestawy dydaktyczne UNITRAIN.

Zastawy te działając we współpracy z komputerem pozwalają praktycznie zrealizować wszystkie wymagane programem zagadnienia związane z elektroniką i techniką cyfrową. Zestawy składają się z modułów do badania układów:

 • elektroniki analogowej,
 • elektroniki cyfrowej,
 • techniki mikroprocesorowej.

Pracownia oferuje uczniom możliwość badania rzeczywistych elementów, układów, urządzeń i systemów elektronicznych, zabudowanych na standardowych kartach, za pomocą wirtualnych przyrządów pomiarowych, przywoływanych na ekranie komputera, jak i rzeczywistych przyrządów przyłączanych bezpośrednio do kart pomiarowych.
W pracowni znajdują się także nowoczesne generatory i oscyloskopy cyfrowe. Przyrządy te pozwalają wykonywać pomiary parametrów sygnałów analogowych i cyfrowych.

10.Pracownia projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

Pracownia projektowania i programowania urządzeń i systemów mechatronicznych

Pracownia posiada na wyposażeniu 11 stanowisk do programowania sterowników PLC.
Wyposażenie stanowisk zgodnie ze standardami egzaminacyjnymi umożliwia przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik mechatronik.
Pracownia posiada akredytację Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu.

W pracowni można na bazie sterownika Simens - Logo 24VDC RC projektować i programować rzeczywiste układy mechatroniczne.
Wyposażenie stanowisk pozwala na budowę i testowanie zaprojektowanych układów przy wykorzystaniu dostępnych elementów elektrycznych, pneumatycznych i elektropneumatycznych.
Pracownia posiada autonomiczną instalację sprężonego powietrza do zasilania elementów pneumatycznych.
Stanowiska posiadają elastyczną strukturę co pozwala na ich wykorzystanie w bardzo szerokim zakresie.