Pracownie przedmiotów ogólnych

Zespół Szkół Technicznych "Mechanik" w Jeleniej Górze realizuje swoje zadania statutowe w oparciu o właściwą i nowoczesną bazę dydaktyczną.
Pracownie kształcenia ogólnego.

Język polski: sala 115, 117, 302

Język angielski: sala 103, 303, 314

Język niemiecki: Sala 114, 211, 314

Matematyka: Sala 111, 112, 116

Historia, WOS, Wiedza o kulturze: Sala 108, 217

Geografia: Sala 215

Biologia: Sala 214

Chemia: Sala 309, 310

Fizyka: Sala 209, 210

Przedsiębiorczość: Sala 207, 216

Informatyka: Centrum Informatyczne w skład, którego wchodzi 8 specjalistycznych pracowni komputerowych

Edukacja dla bezpieczeństwa: Sala 304

Przedsiębiorstwo symulacyjne: Sala 216