Branżowa Szkoła II stopnia

Kształcenie w Szkole Branżowej II Stopnia prowadzone jest dla absolwentów branżowej szkoły I stopnia w zawodach:

- mechanik pojazdów samochodowych -  MOT.05

- elektromechanik pojazdów samochodowych – MOT.02

 

Do branżowej szkoły II stopnia przyjmuje się kandydatów, którzy ukończyli branżową szkołę I stopnia, będących absolwentami ośmioletniej szkoły podstawowej.

Kandydat musi posiadać:

  1. Świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia,
  2. Zaświadczenie o zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole I Stopnia, którego zakres odpowiada kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w Branżowej Szkole II Stopnia, do której ubiegają się o przyjęcie (wystawia szkoła macierzysta),
  3. Podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania na stronie zstmechanik.pl - zakładka – do pobrania)
  4. Zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu. Skierowanie do medycyny pracy do pobrania w sekretariacie uczniowskim I p.
  5. 2 fotografie

 

Kształcenie w branżowej szkole II stopnia jest prowadzone w formie zaocznej.

 

Ukończenie branżowej szkoły II stopnia umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika, po zdaniu egzaminu zawodowego w danym zawodzie, oraz uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach.