Branżowa Szkoła I stopnia

Nauka w Branżowej Szkole I stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

Kształcenie ogólne i zawodowe teoretyczne odbywa się w naszej szkole tj. ZST „Mechanik" a kształcenie zawodowe praktyczne obejmuje tzw. praktyczna nauka zawodu u pracodawcy (PMPoland, Metal-Master, Zakładach Mechanicznych, Dr Schneider, Jelenia PLAST, Draexlmaier, PROINVAL, SIMET i innych) na podstawie umowy pracy z młodocianym pracownikiem.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia. Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II stopnia uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Zawody w których kształci szkoła poszukiwane są na rynku pracy. Przedsiębiorcy miasta Jeleniej Góry oraz okolic poszukują do pracy: Kierunki kształcenia