W dniu 19 września 2023 r. w Zespole Szkół Technicznych „Mechanik”
odbyło się spotkanie Pana Dyrektora Piotra Wilka, kierownika szkolenia
praktycznego Pana Kazimierza Buchwalda, przedstawicieli władz miasta tj.
Panem Piotrem Iwańcem – Dyrektorem Departamentu Edukacji, oraz
Wojciechem Chadżym - Przewodniczącym Rady Miejskiej Jeleniej Góry z
gośćmi z Ukrainy – Dyrektorami Uczelni Halytskyi College named after
Vyacheslav Chornovil z Tarnopola w Ukrainie, Panią Iryna Geletska i Panem
Liubomyrem Chornii.
Dzisiejsze spotkanie wieńczyło dwudniowy pobyt przedstawicieli Uczelni w
Naszym mieście.
Zaproszeni goście mieli możliwość zwiedzenia szkoły, warsztatów szkolnych i
pracowni zawodowych. Poziom wyposażenia sal, stan wizualny szkoły wywarł
na Nich ogromne wrażenie.
Podczas spotkania nawiązano chęć współpracy w zakresie szkolnictwa
zawodowego a także dialogu międzykulturowego poprzez wspólne działania w
celu zachęcenia młodzieży z Polski i Ukrainy do wzajemnego poznania i
otwartości.