16 LISTOPADA MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ TOLERANCJI

Święto ustanowione przez UNESCO w 1995 roku ma na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kultur na świecie.

Tolerancja. Dziś to bardzo popularne słowo. Wykorzystywane
w każdym aspekcie życia: politycznym, społecznym, religijnym. Wszyscy chcą tolerancji dla siebie.

Czym jest ta tolerancja?

Tolerancja to umiejętność współżycia ze sobą nawzajem. Tolerancja to umiejętność zrozumienia siebie i drugiego człowieka. To poszanowanie inności drugiego człowieka. I nie chodzi tu
o pobłażliwość dla drugiego człowieka czy przesadną wyrozumiałość albo uległość i podatność na kogoś. To kompromis, bez szkody dla mnie, gdzie podstawą zachowania jest moje mogę a nie muszę, posiadając przy tym swój mocny kręgosłup moralny, mocne wartości.